DGN Groep _ er is altijd meer

feb/15

9

Minder sterfte in ziekenhuizen tussen 2007-2012

Het aantal ziekenhuispatiënten dat sterft in het ziekenhuis is afgenomen in de periode van 2007 tot 2012. Dit blijkt uit onderzoek van de totale sterfte in 61 ziekenhuizen door het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). Bij dit onderzoek is rekening is gehouden met veranderingen in de omvang en kenmerken van de patiëntenpopulatie. ZorgKiezer.nl doet hier al langer onderzoek naar en leggen je uit wat een sterftecijfer is. 

sterftecijfers

Wat is een sterftecijfer?

Voor sterftecijfers wordt gebruik gemaakt van de HSMR-methode. Met de Hospital Standardised Mortality Rate (HSMR) kan het sterftecijfer tussen ziekenhuizen onderling worden vergeleken. De HSMR van een ziekenhuis is een methode om de kans op overlijden in een ziekenhuis ten opzichte van andere ziekenhuizen uit te drukken. Bij een HSMR gelijk aan 100 komt de ziekenhuissterfte precies overeen met de verwachte sterfte (berekend met gegevens van alle jaren). Boven de 100 is de sterfte hoger dan verwacht, daaronder lager dan verwacht.

Sterftecijfers flink gedaald 2007-2012

Voor de 61 ziekenhuizen in de analyse is het gemiddelde van de HSMR over alle jaren op 100 gesteld. In 2007 lag de gemiddelde sterfte van de ziekenhuizen nog 21% boven de verwachte waarde. In 2012 lag deze 18% onder de verwachte waarde. De gemiddelde waarde is over de periode 2007-2012 met 34% gedaald. Ziekenhuizen met de hoogste sterfte in 2012 zaten ongeveer op het niveau van de ziekenhuizen met de laagste sterfte in 2007.

Sterftecijfers 2007-2012

De HSMR houdt rekening met een aantal factoren die de ziekenhuissterfte zouden kunnen beïnvloeden, maar die buiten de controle van het ziekenhuis liggen. Verschillen in sterftecijfers kunnen bijvoorbeeld veroorzaakt worden doordat sommige ziekenhuizen meer patiënten trekken met serieuzere  aandoeningen, omdat het een gespecialiseerd ziekenhuis is. Of dat een ziekenhuis meer patiënten aantrekt in een hogere leeftijdscategorie dan andere. Voor het berekenen van de gestandaardiseerde ziekenhuissterfte wordt daarom de werkelijke sterfte gedeeld door de sterfte die men zou verwachten op basis van een reeks van eigenschappen van de patiëntenmix.

Sterftecijfers zijn al langer onderwerp van discussie. Voorstanders zweren bij de methode en zien het als ‘de motor van het ziekenhuis’. Alleen door voortdurend de sterftecijfers te monitoren, kun je zien hoe je ziekenhuis presteert. Tegenstanders echter, klagen over de beperkte representativiteit en de arbeidsintensieve methode van registratie. De 61 ziekenhuizen die nu zijn meegenomen in dit onderzoek presteren in ieder geval aanmerkelijk beter gedurende de gemeten periode.

· ·

Nog geen reacties.

Plaats een reactie

<<

>>

© 2010 DGN Publishers