Ondernemer gebaat bij meer transparante advocatuur

De Nederlandse Orde van Advocaten zal binnenkort een onderzoek naar de toegang tot de advocatuur presenteren. Peter Ruys beantwoord de actuele vragen van ondernemers.
Meer inzicht in de tarieven en marktwerking tussen advocaten en cliënten is geen overbodige luxe. Onderhandelen met een advocaat over zijn honorarium was jarenlang echter ‘not done’. Maar tijden veranderen.

Als een ondernemer juridische bijstand nodig heeft, schakelt hij in de meeste gevallen een advocaat in met behulp van het eigen netwerk. Maar dan weet je nog steeds niet of dat wel de juiste persoon is voor je probleem of vraag.

In de advocatuur zijn de afgelopen jaren een groot aantal zogeheten nichekantoren opgericht. Waar zijn juridische collega, de notaris, gewend is geraakt aan marktwerking en marketing houdt de doorsnee advocaat zich hier nog verre van. De notaris publiceert zijn tarieven op internet en weet zo nieuwe cliënten aan te trekken. Maar de advocaat kijkt nog vreemd als er gevraagd wordt naar zijn uurtarief.

Daarom is voor een goed werkende advocatensector transparantie een vereiste. Transparantie van specialismen, tarieven en kwaliteit. Zo krijg je antwoord op de vragen, wie doet wat, wat gaat het kosten en wie is waar goed in.

In deze bijlage vindt u het originele bericht uit het Financieele Dagblad.

Bron: Het Financieele Dagblad

Drie vragen aan Peter Ruys

Ondernemer Peter Ruys (32) runt www.degoedkoopstenotaris.nl. Deze site, die maandelijks 60000 bezoekers trekt, beoogt de prijs en de kwaliteit van het aanbod notariële producten en diensten inzichtelijk te maken.

1. Wat doet de onroerend goedmarkt?
‘Het aantal transacties geregistreerd bij het Kadaster is in de afgelopen maanden met circa 30% gedaald ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2008. Wij merken echter een flinke stijging (15%) van het aantal zoekopdrachten naar hypotheken. Consumenten oriënteren zich beter, Van alle huizenkopers kijkt 85% op onze site voordat ze een notaris kiezen. De tarieven zijn in het afgelopen jaar met circa 10% gedaald.

2. En familierecht?
‘Consumenten vertonen uitstelgedrag. Ze denken: dat testament kan nog wel even wachten. De notariële tarieven blijven stabiel. Het aantal notarissen dat de site bezoekt neemt toe. Ze bekijken wat de concurrentie doet.

3. Resteert de ondernemingspraktijk
Ook hier zien we minder transacties. Er zijn minder (8%) starters die een bv oprichten. Dat vertaalt zich in minder business voor de notaris en een lichte daling van de tarieven. Na de zomer verwachten we herstel.’

Bron: Het Financieele Dagblad

BNR Nieuwsradio: Vette jaren in notariaat voorbij

De vette jaren in het notariaat zijn voorbij. Testamenten staan voor 119 euro in de uitverkoop, het goedkoopste samenlevingscontract doet 198 euro en de goedkoopste hypotheekakte kost nog maar 250 euro. Dreigt kwaliteitsverlies of is dit een broodnodige stimulans voor innovatie? Degoedkoopstenotaris.nl, vertegenwoordigd door directeur Peter Ruys, was te gast bij BRN Nieuwsradio.

“ Het is misschien gek om het uit de mond van de directeur van Degoedkoopstenotaris.nl te horen, maar ook wij vinden dat de markt zo langzamerhand begint door te schieten.“

“ Gemiddeld 60 tot 80 procent van de omzet van de notaris komt uit huis- en hypotheekgerelateerde zaken. Dan valt het ‘op slot vallen’ van de huizenmarkt wel heel rauw op het dak van de notaris.”

“Het zou zo moeten zijn dat de kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd is. Er zijn allerlei instrumenten om ervoor te zorgen dat deze dienstverlening geoptimaliseerd blijft.”

“We hebben rechtzaken moeten voeren tegen notariskantoren om de transparantie overeind te houden. Nu staat één van de kantoren die ons ooit juridisch heeft lastiggevallen bovenaan op Degoedkoopstenotaris.nl.”

De vette jaren in het notariaat zijn voorbij. Testamenten staan voor 119 euro in de uitverkoop, het goedkoopste samenlevingscontract doet 198 euro en de goedkoopste hypotheekakte kost nog maar 250 euro. Dreigt kwaliteitsverlies of is dit een broodnodige stimulans voor innovatie? Degoedkoopstenotaris.nl, vertegenwoordigd door directeur Peter Ruys, was te gast bij BRN Nieuwsradio.

“ Het is misschien gek om het uit de mond van de directeur van Degoedkoopstenotaris.nl te horen, maar ook wij vinden dat de markt zo langzamerhand begint door te schieten.“

“ Gemiddeld 60 tot 80 procent van de omzet van de notaris komt uit huis- en hypotheekgerelateerde zaken. Dan valt het ‘op slot vallen’ van de huizenmarkt wel heel rauw op het dak van de notaris.”

“Het zou zo moeten zijn dat de kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd is. Er zijn allerlei instrumenten om ervoor te zorgen dat deze dienstverlening geoptimaliseerd blijft.”

“We hebben rechtzaken moeten voeren tegen notariskantoren om de transparantie overeind te houden. Nu staat één van de kantoren die ons ooit juridisch heeft lastiggevallen bovenaan op Degoedkoopstenotaris.nl.”

Bron: deGoedkoopsteNotaris.nl

Het Parool: Notarissen stunten met tarieven; Veel minder aktes door inzakken huizenmarkt

Notarissen stunten massaal met hun tarieven, nu ze de afgelopen maanden dertig procent van hun omzet hebben verloren. De Koninklijke Notariële Beroepsvereniging (KNB) vreest dat de kwaliteit van het werk in het geding komt door de hevige onderlinge concurrentie.

De economische crisis treft het notariaat hard. De omzetten zijn volgens KNB-voorzitter Erna Kortlang flink gedaald. De hardste klappen vallen bij kantoren die het vooral van vastgoedtransacties moeten hebben.

Volgens directeur Peter Ruys van de vergelijkingswebsite www.degoedkoopstenotaris.nl zijn de gemiddelde tarieven de laatste driemaanden met tenminste een kwart gedaald. ”Zo gek als het nu is, hebben wij het nog nooit gezien”, zegt hij. Ruys’ internetbedrijf houdt al tien jaar de tarieven van notarissen bij. Circa de helft van de notariskantoren is bij de website aangesloten.

Ruys vindt de prijsdaling niet zonder meer een gewenste ontwikkeling.”Het lijkt een beetje doorgeschoten. Er is een kantoor dat 250 euro honorarium vraagt voor een hypotheekakte. Dat kan helemaal niet qua aantal werkuren.”

”Notarissen besparen kosten door kantoren te openen op industrieterreinen en door koffie te schenken in plastic bekertjes. Maar in sommige gevallen komt ook de eierwekker op het bureau.”, aldus Ruys.

Notarissen stunten massaal met hun tarieven, nu ze de afgelopen maanden dertig procent van hun omzet hebben verloren. De Koninklijke Notariële Beroepsvereniging (KNB) vreest dat de kwaliteit van het werk in het geding komt door de hevige onderlinge concurrentie.

De economische crisis treft het notariaat hard. De omzetten zijn volgens KNB-voorzitter Erna Kortlang flink gedaald. De hardste klappen vallen bij kantoren die het vooral van vastgoedtransacties moeten hebben.

Volgens directeur Peter Ruys van de vergelijkingswebsite www.degoedkoopstenotaris.nl zijn de gemiddelde tarieven de laatste driemaanden met tenminste een kwart gedaald. ”Zo gek als het nu is, hebben wij het nog nooit gezien”, zegt hij. Ruys’ internetbedrijf houdt al tien jaar de tarieven van notarissen bij. Circa de helft van de notariskantoren is bij de website aangesloten.

Ruys vindt de prijsdaling niet zonder meer een gewenste ontwikkeling.”Het lijkt een beetje doorgeschoten. Er is een kantoor dat 250 euro honorarium vraagt voor een hypotheekakte. Dat kan helemaal niet qua aantal werkuren.”

”Notarissen besparen kosten door kantoren te openen op industrieterreinen en door koffie te schenken in plastic bekertjes. Maar in sommige gevallen komt ook de eierwekker op het bureau.”, aldus Ruys.

Bron: deGoedkoopsteNotaris.nl

NZa: ZorgKiezer.nl scoort maximaal op volledigheid verzekeraars en polissen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft negen vergelijkingssites voor zorgverzekeringen onderzocht. Op één vergelijkingssite na (Consumentenbond.nl) krijgen alle vergelijkingssites de maximale score voor volledigheid van verzekeraars en polissen. Klik hier voor het volledige onderzoeksrapport van de NZa.

In vergelijking met vorig jaar is de kwaliteit van de vergelijkingssites sterk verbeterd. Een goede vergelijking tussen zorgverzekeraars is alleen mogelijk als de informatie over de basispremies en kortingen op het eigen risico in de polissen die op de sites staan correct is. Bij acht vergelijkingssites is dat het geval en wordt ook het type polis correct vermeld. Op volledigheid van verzekeraars en polissen scoren acht vergelijkingssites de maximale score. Vergeleken met het onderzoek van vorig jaar is dat een aanzienlijke verbetering.

De NZa deed voor de tweede keer onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen. De NZa ziet de vergelijkingswebsites als een belangrijk hulpmiddel voor consumenten om zelfstandig een keuze te maken uit het aanbod van zorgverzekeringen. Voorwaarde is dan wel dat deze sites volledige, correcte, inzichtelijke en onafhankelijke informatie verschaffen. De NZa heeft collectieve contracten niet meegenomen in het onderzoek. Het kan ook zijn dat een vergelijkingssite een collectief aanbod heeft dat alleen is af te sluiten via die site. Daarom adviseert de NZa consumenten meerdere vergelijkingssites te raadplegen om alle beschikbare opties voor een zorgverzekering te vergelijken.

Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites is een van de acties uit het Consumentenprogramma van de NZa. In 2009 zal de NZa ook vergelijkingssites met informatie over zorgaanbieders gaan onderzoeken.

Bron: ZorgKiezer.nl