Fors aantal zorgverzekerden stapt over

Hoogste overstappercentage in de doelgroep 18 tot 45-jarigen

Het afgelopen jaar zijn ruim 900.000 verzekerden overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Vorig jaar waren dit er nog 700.000, zo blijkt uit cijfers van Vektis. Het overstappercentage is dit jaar met 5,5% dan ook fors hoger dan de afgelopen jaren (rond de 4%). De stijging van de basispremies met ruim €100,- en de grote verschillen tussen de diverse verzekeraars worden als belangrijkste redenen genoemd.

Het overstappercentage lag bij verzekerden tussen de 18 en 45 jaar met 7,6% het hoogste. Vooral de internetlabels waren erg in trek bij de overstappers. Door veel zelf via internet te regelen zijn deze polissen vaak een stuk goedkoper. Ook het verhogen van het eigen risico om zo de zorgpremie te verlagen is populairder geworden. Het aantal verzekerden dat het vrijwillig eigen risico heeft verhoogd nam toe met 200.000. Meer dan de helft koos hierbij meteen voor de maximale verhoging van €500,-.

Het aantal afgesloten aanvullende verzekeringen is met bijna 90% nagenoeg gelijk gebleven aan 2010. Verder is opvallend dat mensen die collectief verzekerd zijn vaker een aanvullende verzekering hebben dan de individueel verzekerden. In 2011 is tweederde van de Nederlanders collectief verzekerd.

Sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006 stapte bijna 20% van de Nederlanders over naar een andere verzekeraar. Sindsdien ligt het overstappercentage elk jaar zo rond de 4%. Hieronder vindt u een overzicht van het aantal overstappers vanaf de invoering van het nieuwe zorgstelsel tot nu.
De feitjes op een rij:
– de gemiddelde premie voor de basispremie steeg met ongeveer 10%
– 5,5% van de verzekerden stapte over
– 89% van de verzekerden koos voor een aanvullende verzekering
– 65% van de Nederlanders is collectief verzekerd
– 136.000 mensen in Nederland zijn onverzekerd

Drie vragen aan Peter Ruys

Ondernemer Peter Ruys (32) runt www.degoedkoopstenotaris.nl. Deze site, die maandelijks 60000 bezoekers trekt, beoogt de prijs en de kwaliteit van het aanbod notariële producten en diensten inzichtelijk te maken.

1. Wat doet de onroerend goedmarkt?
‘Het aantal transacties geregistreerd bij het Kadaster is in de afgelopen maanden met circa 30% gedaald ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2008. Wij merken echter een flinke stijging (15%) van het aantal zoekopdrachten naar hypotheken. Consumenten oriënteren zich beter, Van alle huizenkopers kijkt 85% op onze site voordat ze een notaris kiezen. De tarieven zijn in het afgelopen jaar met circa 10% gedaald.

2. En familierecht?
‘Consumenten vertonen uitstelgedrag. Ze denken: dat testament kan nog wel even wachten. De notariële tarieven blijven stabiel. Het aantal notarissen dat de site bezoekt neemt toe. Ze bekijken wat de concurrentie doet.

3. Resteert de ondernemingspraktijk
Ook hier zien we minder transacties. Er zijn minder (8%) starters die een bv oprichten. Dat vertaalt zich in minder business voor de notaris en een lichte daling van de tarieven. Na de zomer verwachten we herstel.’

Bron: Het Financieele Dagblad

‘Tarievensite succes’

Advocatenkantoren geven graag inzicht in hun tarieven, getuige de animo voor de nieuwe site www.advocatenoverzicht.nl. Tot nu toe lieten 1200 kantoren zich (gratis) registreren, waaronder acht van de top 10-grote kantoren.

Dat zegt mr. Peter Ruys, directeur van DNG Publishers BV en eigenaar van de site. Om de lancering luister bij te zetten presenteerde hij gisteren in perscentrum Nieuwspoort het rapport ‘Transparantie binnen handbereik, een landelijk onderzoek naar specialismen en tarieven in de advocatuur’ aan staatssecretaris Albayrak van Justitie, die het initiatief verwelkomde en suggereerde dat kantoren die niet meededen zichzelf wel eens ‘zouden kunnen diskwalificeren.’ Het rapport is de weerslag van een enquête in 2008 onder 1097 kantoren.
Volgens Ruys voorziet de site in een enorme behoefte bij het publiek om advocatentarieven te vergelijken. Die tarieven hoeven bepaald niet statisch te zijn, merkt hij op: ‘Op onze site www.degoedkoopstenotaris.nl zie je dat de tarieven aan het begin van de maand lager liggen dan aan het eind, als de agenda’s zijn volgelopen.’ Gerard Spong is op dit moment de duurste advocaat in Nederland, blijkt uit de site. ‘Maar we hebben Moszkowicz nog niet,’zegt Ruys. (TS)

Bron: Orde van Advocaten

Uurtarief advocaten zichtbaar op website (De Telegraaf)

Advocatentarieven, die jaren vaak geheim werden gehouden, komen vanaf vandaag op straat te liggen. Op Advocatenoverzicht.nl staan vanaf vandaag de uurprijzen, die variëren van liefst 400 tot 70 euro voor dezelfde rechtszaak.

Dat prijsverschil blijkt uit de vergelijking door DGN Publishers onder een derde van de 3762 kantoren in Nederland. Consumenten konden die tarieven tot nu toe nauwelijks vergelijken. “Een paar tientjes verschil per uur wordt bij een gemiddelde zaak, die zo’n vijftien uur duurt, al snel een verschil van honderden euro’s”, zegt initiatiefnemer Peter Ruys van DGN na negen maanden onderzoek. Het topuurtarief van 400 euro is volgens het onderzoek voor strafrechtspecialist Spong Advocaten. Het laagste tarief van 70 euro per uur wordt gerekend door Van der Meulen Strouken uit Lage Zwaluwe. “Mensen zijn nu niet meer afhankelijk van het advocatenkantoor om de hoek, ze kunnen in heel Nederland zoeken naar een goede advocaat”, zegt de initiatiefnemer. “Het loont om te vergelijken.”

Gratis
Vandaag opent staatssecretaris Albayrak (Justitie) de website Advocatenoverzicht.nl. Die vermeldt behalve de uurtarieven ook het specialisme van de kantoren. Doordat advocaten zich gratis kunnen aanmelden voor de website, moet zichtbare prijsconcurrentie de tarieven verlagen. Volgens Ruys zijn de uurprijzen al jaren veel te hoog.

“Tarieven zijn natuurlijk niet het belangrijkste, maar inzicht daarin kan wel helpen om een goede advocaat te vinden”, zegt Ruys, die eerder alle notaris- en zorgtarieven op websites publiceerde.

Bron: De Telegraaf

Advocatentarieven openbaar (Financieel Dagblad)

Vanaf vandaag kan iedereen de tarieven van advocaten vergelijken. Voorheen werden deze tarieven vaak geheim gehouden.

Op de website advocatenoverzicht.nl kunnen de uurprijzen van advocaten worden geraadpleegd. Het hoogste tarief, euro 400, wordt gerekend door Spong Advocaten. Het laagste tarief van euro 70 betaalt de cliënt voor Van der Meulen Strouken uit Lage Zwaluwe.

Staatssecretaris Albayrak van justitie opent vandaag de website. Advocaten kunnen zich gratis aanmelden voor de site, die behalve uurtarieven ook specialisme van kantoren toont.

Het Financieele Dagblad sprak in oktober al met initiatiefnemer Peter Ruys (32) van DGN Publishers. Zijn site is de vrucht van landelijk onderzoek naar specialismen en rechtsgebieden van advocatenkantoren. Ruys richt zich op de ondernemer met een arbeidsrechtelijk probleem, maar ook op de particulier die wil scheiden.

Tarieven belangrijk
Het initiatief van Ruys past in een trend waarin producten en prijzen van zakelijke dienstverleners voor consumenten inzichtelijk worden gemaakt. Na de notarissen, acht Ruys het nu de hoogste tijd voor de advocaten.

Ruys: ‘We vragen kantoren: wie doet wat? Maar ook: tegen welk tarief?’ Dat laatste is facultatief: ‘Het gaat er eerst om de rechtzoekende helderheid te bieden.’ Toch zijn tarieven volgens Ruys ook belangrijk: ‘Zeker in deze tijden van financiële malaise telt elke euro’.

Internetondernemer Ruys laat de gegevens van kantoren die reageren na terugzending controleren. Daarnaast kunnen advocaten een profiel aanmaken en bijwerken. Het wordt een soort ‘Linked in’ voor advocaten. Ruys wil zijn advocatensite ook voorzien van beoordelingen door cliënten.

Zichtbaarder worden
Ruys speelt in op drang van advocaten om zich meer te profileren en meer aan marketing te doen. Ruys ziet het web als het ultieme medium om branchegegevens voor consumenten inzichtelijk te maken. ‘Iedereen is het erover eens dat helderheid ontbreekt, ook bij advocaten. Op de site kunnen ze zichtbaarder worden en cliënten aan zich binden.’

Ruys had niet verwacht dat advocaten zo enthousiast zouden meewerken. In oktober had al 30% van de 700 aangeschreven kantoren gereageerd. Pikant is dat 80% van de benaderde advocaten bereid is ook de tarieven op te geven.

Bron: FD.nl