Met een goed gevoel op vakantie met een testament

Het is een heerlijk vooruitzicht, de vakantie. Dit kan in de zomer of winter zijn. Het is altijd even genieten. We willen de pret niet drukken, maar juist in deze tijd is het goed om na te denken over een testament. Ja, het is een naar idee. Niemand wil er over nadenken dat er iets kan gebeuren, maar helaas zitten ongelukken in een klein hoekje. Stel, je komt te overlijden tijdens de vakantie. Zijn al je zaken dan goed geregeld?

testament

Waarom moet ik een testament nemen?

Continue reading

Week van het testament

Een goed doel in uw testament, iedereen kan iets goeds nalaten

‘Inspireer de wereld neem een goed doel op in uw testament’ zo luidt de campagne voor de week van het testament welke van 18 tot 23 april zal plaatsvinden. Deze week is bedoeld om het opnemen van een goed doel in uw testament extra onder de aandacht te brengen. Dit jaar werken 49 goede doelen en 339 notarissen in Nederland mee om het nalaten aan goede doelen extra gemakkelijk te maken.

DeGoedkoopsteNotaris.nl staat erg positief tegenover het initiatief voor de week van het testament en ondersteund dit dan ook van harte door er extra aandacht aan te besteden. Op de website kunt u precies zien welke notarissen deelnemen aan de week van het testament. Vanaf het begin van het jaar zijn er via DeGoedkoopsteNotaris al 8000 aanvragen gedaan voor het opstellen van een testament.

In 2009 gaf Nederland samen bijna 2 miljard euro aan goede doelen, hierbij kwam 231,9 miljoen euro bij goede doelen terecht doormiddel van nalatenschappen. Dat is een lichte afname ten opzichte van 2008. Goede doelen worden steeds meer afhankelijk van nalatenschappen en andere donaties mede door de bezuinigingen van de overheid. Door de lichte daling in 2009 en de afhankelijkheid van goede doelen is het goed dat de week van het testament er is om dit onder de aandacht te brengen.

Al lange tijd wordt het meeste geld nagelaten aan goede doelen in de gezondheid. Stichting KWF Kankerbestrijding is bij nalatenschappen al jaren het meest populair. In 2009 ontving het KWF €31,3 miljoen uit nalatenschappen. Het minste wordt er nagelaten aan natuur&milieu.

Vanaf 2003 wordt elk jaar rond april de week van het testament gehouden. In een testament kunt u vast laten leggen op welke manier uw nalatenschap verdeeld zal worden. Dit gebeurd via een notariële akte bij de notaris. Van 18 tot 23 april is het mogelijk om bij de meewerkende notarissen gebruik te maken van een gratis adviesgesprek over het opstellen van een testament met een goed doel erin.

Op deGoedkoopsteNotaris.nl vindt u de deelnemende notarissen en kunt u gemakkelijk een offerte aanvragen of een afspraak inplannen voor het opstellen van een testament.

Schenken aan uw kinderen

Bij een schenking schenkt de ene partij zonder tegenprestatie een vermogens-bestanddeel aan de andere partij, welke deze gift aanvaardt. Wanneer een overdracht plaatsvindt bij leven spreekt met van een schenking, bij overlijden gaat het om een vererving. Dit gebeurd meestal in de vorm van een erfenis. Schenkingen bij leven worden vaak binnen de familie gedaan. Het gaat vaak om een schenking van ouders aan hun kinderen.

Jaarlijks kunt u tot €5030,- belastingvrij schenken aan uw kinderen. Voor kinderen tussen de 18 en 35 jaar kunt u nu eenmalig belastingvrij een bedrag schenken tot €24.114,- per kind zonder dat hier bijzondere voorwaarden voor nodig zijn. Voor kinderen ouder dan 35 jaar is deze mogelijkheid er alleen als er een partner is tussen de 18 en 35 jaar. Voor deze schenking moet wel voor 1 maart 2012 een schenkingsaangifte worden ingediend.

Zijn er wel voorwaarden, zoals eigen woningbezit of kosten van een dure studie, dan kan dit bedrag worden verhoogd tot €50.300,-. Deze laatste schenking dient echter wel in een notariële akte voor een schenking vastgelegd te worden en bij de belasting aangegeven te worden.

Over alle schenkingen moet schenkingsrecht betaald worden. Dit geldt ook voor hogere bedragen dan hierboven genoemd. Daarnaast is het zo dat het tarief dat word berekend over een schenking stijgt naarmate het bedrag hoger wordt of de afstand in familiaire zin groter wordt.

Op deGoedkoopsteNotaris.nl vindt u gemakkelijk de beste en goedkoopste notaris bij u in de buurt. Ook kunt u een gratis en vrijblijvende offerte aanvragen voor het opstellen van een schenkingsakte.

Testament of Codicil?

Wanneer u komt te overlijden wordt door de wet bepaald wie uw erfgenamen zijn. Om van de wettelijke regels af te kunnen wijken moet u van te voren een testament laten opstellen. Naast het testament bestaat er ook een codicil om zaken en wensen in vast te leggen voor na uw overlijden.

Testament
Bij het opstellen van een testament legt u bij de notaris vast wat uw wensen zijn ten aanzien van uw vermogen, geld en goederen als u komt te overlijden. U maakt dit alleen op en het is rechtsgeldig als uzelf en de notaris hun handtekening eronder hebben gezet. Het herroepen van uw testament kan tijdens u leven zo vaak als u wilt. Verder kunt u een testament niet zelf ongeldig maken zonder notaris en is het altijd vindbaar voor nabestaanden.

Codicil
Onder een codicil wordt een eigen handgeschreven, gedateerd en ondertekende verklaring verstaan die u zelf op kunt stellen en geldig kunt verklaren door middel van een handtekening. Het codicil beperkt zich tot uw wensen ten aanzien van de begrafenis of crematie en het nalatenschap van goederen en andere eigendommen aan bepaalde personen. De goederen dienen daarbij in detail beschreven te worden zodat hierover geen misverstanden kunnen ontstaan. Het gevaarlijke van een codicil is wel dat het kwijt kan raken en gemakkelijk te frauderen of ongeldig te verklaren is.

Het verschil tussen beiden heeft dus vooral betrekking op de rechtsgeldigheid van het document, de zaken die u erin vast kunt leggen en de duurzaamheid van het document. Bij het opmaken van een testament is het wel zo dat uw codicil vervalt doordat deze wensen worden meegenomen in het testament. Wat voor u de beste keuze is afhankelijk van uw wensen.

Heeft u nog vragen? Laat gerust een bericht achter op de blog of stuur een email naar info@degoedkoopstenotaris.nl.

Testament opnieuw laten bekijken?

Sinds 1 januari 2010 is de Successiewet gewijzigd. Successierecht heet voortaan ‘erfbelasting’. Het is verstandig om uw testament te laten controleren. Vooral als het al een tijd geleden is dat u een testament heeft laten maken of uw gezinssituatie veranderd is. De notaris kijkt of uw testament nog wel aan uw eisen voldoet. Dat kan u veel geld besparen.