Testament of Codicil?

Wanneer u komt te overlijden wordt door de wet bepaald wie uw erfgenamen zijn. Om van de wettelijke regels af te kunnen wijken moet u van te voren een testament laten opstellen. Naast het testament bestaat er ook een codicil om zaken en wensen in vast te leggen voor na uw overlijden.

Testament
Bij het opstellen van een testament legt u bij de notaris vast wat uw wensen zijn ten aanzien van uw vermogen, geld en goederen als u komt te overlijden. U maakt dit alleen op en het is rechtsgeldig als uzelf en de notaris hun handtekening eronder hebben gezet. Het herroepen van uw testament kan tijdens u leven zo vaak als u wilt. Verder kunt u een testament niet zelf ongeldig maken zonder notaris en is het altijd vindbaar voor nabestaanden.

Codicil
Onder een codicil wordt een eigen handgeschreven, gedateerd en ondertekende verklaring verstaan die u zelf op kunt stellen en geldig kunt verklaren door middel van een handtekening. Het codicil beperkt zich tot uw wensen ten aanzien van de begrafenis of crematie en het nalatenschap van goederen en andere eigendommen aan bepaalde personen. De goederen dienen daarbij in detail beschreven te worden zodat hierover geen misverstanden kunnen ontstaan. Het gevaarlijke van een codicil is wel dat het kwijt kan raken en gemakkelijk te frauderen of ongeldig te verklaren is.

Het verschil tussen beiden heeft dus vooral betrekking op de rechtsgeldigheid van het document, de zaken die u erin vast kunt leggen en de duurzaamheid van het document. Bij het opmaken van een testament is het wel zo dat uw codicil vervalt doordat deze wensen worden meegenomen in het testament. Wat voor u de beste keuze is afhankelijk van uw wensen.

Heeft u nog vragen? Laat gerust een bericht achter op de blog of stuur een email naar info@degoedkoopstenotaris.nl.

Nieuwe wetsvoorstellen advocaten

Voorstellen over bezuinigingen op rechtshulp en toezichthouder voor advocaten

Sinds kort mogen verdachten al bij hun eerste verhoor gebruik maken van een advocaat. Staatsecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie wil gaan bezuinigen op de door de overheid betaalde rechtshulp. Door nog maar de helft te vergoeden in plaats van het volledige bedrag hoopt hij de rechtshulp betaalbaar te houden voor de overheid.

Advocaten zijn het op zijn zachtst gezegd niet eens met de maatregelen. Ze weigeren akkoord te gaan met het voorstel en dreigen zelfs de rechtshulp aan cliënten die de rekening niet zelf kunnen betalen te stoppen. Hiermee heeft de regel niet alleen invloed op het salaris van de advocaat maar ook op de cliënten die zich de hulp gewoon niet kunnen veroorloven. Geertjan van Oosten van de Nederlandse Vereniging van Strafadvocaten zegt hierover het volgende: ‘Dit is een bezopen voorstel. Nederland moet van het Europese Hof zorgen voor rechtshulp rondom verhoren en dan komen ze met deze uitgeklede regeling.’

Daarnaast is er ook een voorstel gedaan over een toezichthouder voor advocaten. De toezichthouder zal in de gaten houden of de advocaat zijn werk goed doet en kan eventueel maatregelen nemen als dit nodig is. Het orgaan zal binnen de orde van Nederlandse advocaten vallen maar wel onafhankelijk zijn. Zo zullen er bijvoorbeeld geen advocaten in zitten. Vorig jaar liet de advocatuur al weten dat er geen toezicht van buiten de beroepsgroep moet komen. Dat zou afbraak doen aan de onafhankelijkheid van de advocatuur.