12 mei: Dag van de Verpleging

Vandaag 12 mei, de verjaardag van Florence Nightingale, is het de Internationale Dag van de Verpleging. Over de hele wereld wordt er op deze dag bijzondere aandacht gevraagd voor de bijdrage van verpleegkundigen en verzorgden in de gezondheidszorg.

In verschillende zorginstellingen worden activiteiten georganiseerd op en rond de verjaardag van Florence Nightgale. Met deze activiteiten laten verpleegkundigen en verzorgden zien wat hun waarde is voor de gezondheidszorg. De Dag van de Verpleging staat in het teken van kwaliteitsverbetering in de zorg en versterking van de beroepstrots.

De Britse verpleegster werd geboren in 1820. Verplegen van zieken en gewonden was, ondanks dat ze alle mogelijkheid had om succes te verkrijgen in hogere kringen, haar ultieme doel. Ze werd hoofd van een afdeling en wist  daarbij de kwaliteit van de verzorging aanmerkelijk te verbeteren. Daarnaast richtte ze in Londen de eerste verpleegstersschool op. Voor al haar werk werd ze op 83-jarige leeftijd nog beloond met ‘de Order of Merit’, een hoge koninklijke onderscheiding. De naam Florence Nightingale word vandaag de dag dan ook gekoppeld aan de modernisering van de verpleegkunde.

Langdurige zorg gaat Nederland steeds meer geld kosten

Kosten voor AWBZ groeien sterk in de komende 10 jaar

De kosten van langdurige zorg zullen de komende 10 jaar sterk oplopen. Door de sterke groei zullen de kosten onbeheersbaar worden. Op dit moment besteed Nederland van heel de EU het meeste geld aan langdurige zorg. De grootste oorzaak hiervan is de opkomende vergrijzing in ons land. Nederland is daarbij het enige land in de wereld waar mensen wettelijk recht hebben op zorg, wat ons veel geld kost.

Dit alles schrijft het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA in een studie naar de invloed van de vergrijzing en het Nederlands zorgstelsel. Als we zo doorgaan zullen de kosten stijgen van 3,5 procent in 2010 naar 8,1 procent in 2060 van het bruto binnenlands product. Buiten het feit dat dit meer dan een verdubbeling is zullen de kosten ook nog eens sneller groeien dan in andere EU landen.

Oud-minister Ab Klink en econoom Lans Bovenberg, welke beide meewerken aan het onderzoek, denken dat een vouchersysteem de oplossing kan bieden. Hierbij krijgen de mensen een budget waarmee ze zelf zorg in kunnen kopen. De voordelen hiervan zijn dat de kosten aanzienlijk lager zijn, de zorg kan beter afgestemd worden aan uw persoonlijke wensen en de verantwoordelijkheid ligt weer bij de mensen zelf. Op dit moment maken verschillende landen in de EU al gebruik van dit vouchersysteem verder speelt in Zuid-Europese landen als Spanje en Griekenland de familie een grote rol bij de zorg voor langdurig zieken.

Een andere oplossing voor de stijgende kosten zou het verhogen van de pensioenleeftijd kunnen zijn. Door langer te werken verwerven mensen meer pensioenrechten waardoor ze beter in staat zijn zorgkosten voor eigen rekening te nemen. Een ander groot voordeel hieraan is dat het de druk op de arbeidsmarkt verlicht.

Vrije prijzen maakt zorg goedkoper

Op dit moment bepaald de markt voor 34 procent van alle behandelingen de prijs. Minister Edith Schippers heeft aangegeven in 2012 de vaste budgetten voor ziekenhuizen geheel in te willen wisselen voor een betaling per behandeling. Een stijging van de prijzen is daarbij niet te verwachten door de eerder ingevoerde vrijheid ten aanzien van de prijzen.

In 2006 worden de eerste vrije prijzen ingevoerd. Er werd toen gevreesd voor een explosieve groei maar deze bleef uit. Volgens de marktscan medisch specialistische zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) zijn de prijzen van de vrije zorg in 2010 zelfs met 3 procent gedaald. Het uitblijven van de prijsstijging heeft te maken met de privéklinieken welke verzekerde zorg bieden tegen een lagere prijs dan de ziekenhuizen waardoor men eerder voor een privékliniek kiest. Door deze ontwikkeling spelen de klinieken een steeds grotere rol in de markt.

Uit het onderzoek van de Nza blijkt echter ook dat de wachtlijsten opnieuw langer worden. Dit komt doordat de vraag naar zorg snel is gegroeid.

Zorgpremie blijft stijgen in de toekomst

De kosten voor een zorgverzekeringen worden elk jaar weer hoger. Sinds de invoering van het nieuwe Zorgstelsel stijgen de kosten voor een zorgverzekering gemiddeld met 7,5% per jaar. Het afgelopen jaar steeg de basispremie met ongeveer €120,00 per persoon per jaar, ging de inkomensafhankelijke bijdrage omhoog van 7,05 naar 7,75 procent en werd het eigen risico wederom met vijf euro verhoogd.

In Buitenhof vertelt minister Edith Schippers over haar visie op de toekomst van de zorg in Nederland.


Het nieuwe kabinet heeft goede zorg hoog in het vaandel staan. Er word flink geïnvesteerd, wat ook betekent dat de mensen gewoon meer premie gaan betalen, aldus de minister. Ze geeft aan dat de zorgpremie ook volgend jaar weer zal stijgen. ‘ Er zijn steeds meer ouderen en op technologisch gebied is steeds meer mogelijk. Er wordt dus steeds meer zorg gevraagd en geleverd waaraan we met z’n allen mee betalen.’ Ze ziet het dan ook als haar dure plicht om ervoor te zorgen dat iedere euro die aan premie wordt betaald goed terecht komt.

Daarnaast geeft ze aan dat we er met alleen overheidsregulering of alleen marktwerking niet komen. We hebben beide nodig om efficiënte en goede zorg te kunnen leveren. Op het moment is ze bezig aan een praktisch stappenplan om te kijken hoe we aan de problemen in de zorg wat kunnen doen.

ZorgKiezer.nl directeur Peter Ruys te gast bij Tros Radar over zorgverzekering

Nu alle premies voor 2010 bekend zijn is het jaarlijkse vergelijken van zorgverzekeringen weer begonnen. TrosRadar besteedde vanavond in haar uitzending aandacht aan de verschillen tussen de diverse vergelijkingssites voor zorgverzekeringen. 

Ook ZorgKiezer.nl directeur Peter Ruys was te gast in de uitzending. Hij zoomde in op het feit dat ZorgKiezer, in tegenstelling tot een aantal andere partijen alle zorgverzekeringen van alle zorgverzekeraars presenteert. Ook worden op de site sinds vanavond voor het eerst alle kortingen getoond,zodat een verzekerde de hoogste korting kan opzoeken.

ZorgKiezer is een onafhankelijke vergelijkingssite en sluit zelf geen verzekeringen af en is ook geen financiele tussenpersoon. Zij ontvangt een beperkte financiele vergoeding van circa 10 euro voor het doorsturen van offerteaanvragen aan de verzekeraars.