De basisverzekering moet rechtvaardiger

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid Wetenschap en Sport (VWS) wil de basisverzekering op een andere manier samenstellen zodat het rechtvaardiger wordt. Op dit moment worden behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering als deze effectief en doelmatig zijn. Minister Schippers wil graag dat er ook vanuit menselijke kant gekeken wordt bij vergoeding van specifieke zorg. De minister wil meer uitgaan van de behoeften van de patiënt, zo bericht Nationale Zorggids. 

basisverzekering rechtvaardig

De basisverzekering rechtvaardiger

Een rechtvaardiger basispakket is een basisverzekering die objectief beoordeelt of iemand een behandeling vergoed moet krijgen of niet. Dankzij een objectieve beoordeling kan de zorg betaalbaar blijven omdat dan alleen behandelingen vergoed worden die effectief en doelmatig zijn.

Heeft het plan kans van slagen?

Volgens minister Schippers heeft het plan kans van slagen als artsen hun verantwoordelijkheid nemen. Artsen moeten zo objectief mogelijk bekijken of een patiënt een bepaalde behandeling echt nodig heeft of niet. Als artsen dat doen krijgen alleen de mensen die de behandelingen en de zorg nodig hebben de zorg vergoed. Gaan artsen niet objectief te werk? Dan krijgen meer mensen zorg vergoed die ze eigenlijk niet nodig hebben en dan wordt er te veel zorg vergoed waardoor het stelsel onhoudbaar wordt.

Wat gebeurt er als het plan niet slaagt?

Als het plan van de minister van Volksgezondheid niet slaagt dan worden alleen de behandelingen vergoed die in de basisverzekering zitten. Staat een bepaalde behandeling niet in de lijst van te vergoeden zorg? Dan krijgen mensen de zorg niet vergoed. Hierdoor kan het zijn dat bepaalde mensen buiten de boot vallen. Een goed voorbeeld hiervan is een groep mensen die medisch noodzakelijke plastische chirurgie niet vergoed krijgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *