Buffer overschot van zorgverzekeraars snel verdubbeld!

Ondanks alle discussie zijn de buffers van zorgverzekeraars als gevolg van de enorme winsten in de afgelopen drie jaar fors gegroeid. Daarbij is het overschot van de zorgverzekeraars onder de huidige regels verdubbeld van 2,9 miljard naar 6,1 miljard euro. Alleen al in 2014 was er sprake van een stijging met 1,2 miljard euro. En dat is opvallend omdat de discussie over de hoge winsten en het oppotten of teruggeven door de zorgverzekeraars sinds 2012 speelt. De reserves zijn al die tijd alleen maar verder gegroeid. De stijging is met 3 miljard euro precies even hoog als het overschot dat de minister van VWS heeft becijferd op basis van de strengere solvabiliteitseisen (Solvency II) die vanaf volgend jaar gaan gelden. Dit blijkt uit een analyse van de cijfers van de zorgverzekeraars op basis van statistieken van DNB en de jaarverslagen door de onafhankelijke vergelijkingssite ZorgKiezer.nl.

overschot buffers zorgverzekeraars

De zorgverzekeraars vallen voor wat betreft de opbouw van hun reserves nu onder de normen van Solvency I. Vanaf volgend jaar vallen zij onder de strengere normen van Solvency II. Hoe die Solvency II normen precies gaan uitpakken verschilt per verzekeraar en is nog niet helemaal duidelijk. Feit is wel dat de door de verzekeraars in hun jaarverslag 2014 gepresenteerde solvabiliteitsratio Solvency II in lijn loopt met bovenstaande cijfers.

Voor een volledig rapport over de overschotten van zorgverzekeraars kan je terecht op ZorgKiezer.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *